Ocena techniczna Instytutu Energetyki dotycząca złączek i końcówek Al-Cu