Данные для Счёт-Фактуры

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak

ul. Ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo 
Польша

NIP PL 739-020-46-93